Algemeen

Wat is Horus Mobile?

Horus Mobile is een beheersinstrument bestemd voor ondernemers, bedrijfsleiders, zelfstandigen en kmo’s die een realtime overzicht wensen van hun situatie.

 

Horus Mobile is beschikbaar onder de vorm van een mobiele applicatie op de smartphone, tablet of computer waardoor je onmiddellijk en voortdurend zicht hebt op je activiteit.

 

De applicatie van Horus maakt het mogelijk om facturen en betalingen te verrichten, aanmaningen te versturen, je cashflow op te volgen, te communiceren met je boekhouder, enz.

Horus is een innoverende oplossing die gebruik maakt van artificiële intelligentie en gedragsanalyses om het beheer van je activiteit te vereenvoudigen.

 

Horus Mobile is beschikbaar in België en Luxemburg.

Informatiebrochure

Raadpleeg de brochure over Horus Mobile door op deze link te klikken

Basisfuncties

Mailbox

Een bevoorrecht communicatiekanaal met je boekhouder:

 • Communiceer rechtstreeks en gemakkelijk met de persoon die belast is met je dossier;
 • Stel alle vragen in verband met je boekhouddossier;
 • Maak gebruik van vooraf ingestelde boodschappen om tijd te besparen;
 • Ontvang meldingen van je boekhouder wanneer een document ontbreekt en verzend het in alle eenvoud;
 • Word onmiddellijk ingelicht wanneer je boekhouder je een overzicht bezorgt van je boekhouding.

Documentenverzameling

De module voor documentenverzameling van Horus maakt het mogelijk om: :

 • automatisch een of meerdere mappen naar keuze te scannen, of deze nu op je computer of online staan (zoals Dropbox);
 • facturen of andere aanwezige boekhoudkundige documenten in je mailbox te zoeken of te importeren ;
 • een scan of een foto van een document te verzenden die onmiddellijk door de robot verwerkt zal worden (bijvoorbeeld: btw-bonnetjes van restaurants); ;
 • documenten van het internet te downloaden (bijvoorbeeld: btw-meldingen, …)

Reporting

Dankzij de intuïtieve en aan je activiteit aangepaste dashboards kan je snel een overzicht krijgen van de toestand van je activiteit.

De mobiele applicatie maakt het mogelijk om op ieder ogenblik de sleutelindicatoren van je activiteit te raadplegen, zoals je omzetcijfer, je resultaat of je geld.

De evolutie van je brutomarge, de analyse van je kosten en de voortgang van je liquide middelen worden weergegeven in overzichtelijke grafieken.

Documentenbibliotheek

Al je boekhoudkundige documenten in een enkele opslagplaats!

De door Horus ontwikkelde documentenbibliotheek laat je toe om bestanden die hierin geplaatst werden door je boekhouder in alle veiligheid te raadplegen en er zelf bestanden in op te slaan.

Raadpleeg de documenten rechtstreeks in de applicatie ongeacht hun formaat. Je boekhoudkundige overzichten zijn voortaan binnen handbereik, net zoals je reporting-bestanden, je balansen, enz.

En aangezien eenvoud een van onze waarden is, hebben wij deze bibliotheek zodanig ontworpen en georganiseerd dat je er erg snel documenten in kan terugvinden!

FAQ

Hoe Horus Mobile aanschaffen?

Neem contact op met je fiduciaire om meer informatie te verkrijgen over Horus.

 

Indien je fiduciaire echter nog niet met Horus werkt, kan je met ons contact opnemen voor meer informatie.

Waarom is Horus anders?

Horus is de enige software waarbij volledig van een blanco blad vertrokken werd om het boekhoud- en beheerinstrument grondig te herzien en er een echte innovatie op aan te brengen.

De huidige softwareprogramma’s hebben grote technologische beperkingen, aangezien die nog steeds gebaseerd zijn op technologieën van de jaren ‘90.

Bovendien hebben wij beslist om de nieuwe tools die wij ter beschikking hebben in deze software te integreren. Wij hebben bijvoorbeeld artificiële intelligentie en gedragsanalyses gebruikt om je een overzicht te kunnen bieden van je cijfers in realtime zonder enige tussenkomst van een boekhouder.

Horus is een volledig instrument waarmee je kan factureren, betalingen opvolgen, aanmaningen beheren, met je boekhouder communiceren, documenten verzenden, je cashflow in realtime opvolgen, enz.

 

Deze innovatie in de sector zou niet mogelijk zijn geweest zonder het team achter Horus: het is de perfecte mix van twee generaties, de specialisten van de sector en de digital natives.

Ik heb al een boekhoudsoftware, kan ik mijn gegevens terugvinden met Horus?

Ja, Horus maakt het mogelijk om al je gegevens op te halen uit je oude beheersoftware.

Zal ik via deze software kunnen communiceren en informatie kunnen uitwisselen met mijn boekhouder?

Ja, Horus Mobile omvat een mailbox waarmee je met je boekhouder kan communiceren. Op die manier kan je eenvoudig antwoorden/ vragen stellen, ontbrekende documenten opsturen, enz.

Je beschikt bovendien over een bibliotheek die het mogelijk maakt om documenten te raadplegen en met je boekhouder uit te wisselen (aangiftes, reporting, …).

Je beheert je boekhouddossier vanuit een enkele plek.

Voor wie is Horus Mobile bestemd?

Horus Mobile is bestemd voor ondernemers, bedrijfsleiders, zelfstandigen en kmo’s die hun cijfers beter wensen te kunnen opvolgen en een realtime zicht willen hebben op hun cashflow.

Het is een beheer- en besturingsinstrument om ondernemers te helpen om de juiste beslissingen te nemen voor hun activiteit.

De applicatie van Horus maakt het mogelijk om facturen en betalingen te verrichten, aanmaningen te versturen, de cashflow op te volgen, te communiceren met de boekhouder, enz.

Horus Mobile is beschikbaar in België en in Luxemburg.

Optionele functies

Geavanceerde reporting

Om je bedrijf beter te helpen besturen hebben wij een geavanceerde reportingmodule ingevoerd.

Deze module maakt gebruik van de boekhoudkundige informatie om je te helpen om beslissingen te maken en een totaaloverzicht te krijgen van je bedrijf.

Deze geavanceerde reporting gebruikt de niet-gestructureerde boekhoudkundige informatie om je de juiste beslissingen te helpen maken, om de begrotingsplanning op te stellen, enz.

Cashflow

Volg al je financiële bewegingen rechtstreeks op in je Horus Mobile applicatie, zodat je onmiddellijk en automatisch betalingsaanmaningen naar je klanten kan sturen, maar eveneens de facturen van je leveranciers kan betalen.

Facturatie

Stel offertes en facturen op in enkele klikken dankzij onze eenvoudige en intuïtieve facturatiemodule.

Deze module die aangepast is aan ieders behoefte maakt het mogelijk om offertes op te stellen, ze in bestelbonnen en vervolgens in verzendnota’s om te zetten en de facturen ten slotte op te sturen.

Deze module zorgt ervoor dat je makkelijk terugkerende facturen kan opmaken, de modeldocumenten kan personaliseren, …

Tarieven

Activeringskosten

De (eenmalig te betalen) activeringskosten variëren naargelang de gekozen tarieven > zie bovenstaande tabel.

De tarieven van Horus Mobile

Horus stelt verschillende tarieven voor om aan ieders behoeften te kunnen voldoen.

Voordelen

Cijfers in realtime

Dankzij een voorafgaande gegevensinvoer uitgevoerd zonder enige tussenkomst van een boekhouder zorgt Horus ervoor dat je je cijfers in realtime kan verkrijgen. Op die manier kan je de juiste beslissingen maken voor je activiteit dankzij een realtime overzicht van je cashflow.

Beschikbaar op alle media

Gebruik je applicatie Horus Mobile op alle media: computers, smartphones, tablets, enz.

Voortaan kan je je cijfers raadplegen waar je ook bent dankzij een eenvoudige internetverbinding.

 

Dashboards

Raadpleeg duidelijke en interactieve dashboards die aangepast zijn aan jouw noden.

Horus wordt een assistent die de cijfers en sleutelindicatoren van je activiteit weergeeft voor de vastgelegde periode, zoals je omzetcijfer, je resultaat of je geld.

De evolutie van je brutomarge, de analyse van je kosten en de voortgang van je liquide middelen worden weergegeven in overzichtelijke grafieken.

Verzamelings- & communicatie-instrument

Documenten uitwisselen en verzamelen gaat voortaan erg vlot met de tools die Horus ingevoerd heeft.
De applicatie Horus Mobile omvat:

 • een mailbox om te communiceren met je boekhouder;
 • een automatische scanner van een of meerdere mappen van jouw keuze, of deze nu op je computer of online staan (zoals Dropbox);
 • de mogelijkheid om facturen of andere boekhoudkundige documenten die aanwezig zijn in je mailbox te zoeken of te importeren;
 • een tool om te scannen of foto’s te nemen (bijvoorbeeld voor btw-bonnetjes van restaurants).

Horus zorgt ervoor dat je tijd bespaart bij deze administratie!

Automatisch beheer van de betalingen en aanmaningen

Horus zorgt ervoor dat je tijd bespaart en helpt je bij het dagelijkse beheer van je activiteit door je een automatisch beheer van de betalingen en aanmaningen voor te stellen.

Eenvoudige en intuïtieve interface

Horus is een erg eenvoudig ontworpen software waardoor hij gebruiksvriendelijk is vanaf de eerste klik en je van een optimaal gebruikscomfort geniet!

Laat je gegevens achter zodat wij je kunnen terugbellen
  sed luctus ut ipsum tempus libero velit, lectus